?>
  • Svěcení kněžstva

    20. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.

    „Snažme se o spásu duší v těchto krátkých chvílích, jež nám zbývají. Nemařme času, zachraňujme duše! Cítím, že Ježíš nás prosí, abychom hasily jeho žízeň, dávajíce mu duše, zvláště duše kněžské… Ano modleme se za kněze, náš život bud‘ jim zasvěcen. Tyto duše mají býti průhlednější než křišťál: ale bohužel cítím, že mnozí sluhové Páně nejsou tím, čím. by býti měli. Modleme se tedy a trpme za ně!“ (sv. Terezie)

    Read more