Novéna za kněze

Novéna za kněze

Prosíme, připojte se k nám v modlitbě novény za kněze, která začíná 17. srpna 2023 (můžete však samostatně začít i později): Božský Spasiteli, který jsi řekl: „Žeň zajisté mnohá, ale dělníků málo: proste tedy pána žně, aby poslal na žeň...
číst více
Svěcení kněžstva

Svěcení kněžstva

číst více
Sv. Efrém Syrský o důstojnosti kněžství

Sv. Efrém Syrský o důstojnosti kněžství

Ó úžasný zázraku! Ó neskonalá moci! Ó otřásající tajemství kněžství, duchovní a svaté, úctyhodné a nepohanitelné, které Kristus, přicházeje na tento svět, udělil i nehodným! Kleče na kolenou, modlím se se slzami a vzdechy, abychom ...
číst více
Modlitba za kněze

Modlitba za kněze

Pane Ježíši Kriste, Spasiteli světa, dobrý Pastýři náš a věčný velekněže podle řádu Melchisedechova, pro vykupitelskou lásku tvého Srdce tě prosím, neopusť stádce svého v jeho tísni, ale vzbuď v něm apoštolského ducha, jejž jsi v h...
číst více