Odpustky

19. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.

Buďme vděčnými Bohu za to, že jsme členy pravé církve katolické, že patříme do obcování svatých jako členové církve bojující na zemi. Zásluhy, kterých získal Kristus Pán, P. Maria a svatí, mezi nimi sv. Terezie J., jsou pokladem nepřeberným, z kterého můžeme obdržeti prominutí časných trestů, odpustků, jako dítky té církve sv., jíž Kristus svěřil moc rozdávati z toho vzácného pokladu.

„Cožkoliv rozvážete na zemi, bude rozvázáno i na nebi.“ (Mt. 18, 18)