Řehole a křesťanská dokonalost

22. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.

I ke každému z nás Kristus Pán volá: „Pojď a následuj mne!“ Uč se ode mne, jak bys nejlépe měl plniti vůli Otce nebeského a následuj mne v mých činech lásky a dobroty, snaž se získati si dokonalost, kterou se má vyznamenávati každý můj učedník.