Rabínské podání dokládá, že Kristovou smrtí skončila platnost starozákonních obětí

Rabínské podání dokládá, že Kristovou smrtí skončila platnost starozákonních obětí

Rabínské podání, obsažené v Talmudu a příbuzných spisech, kromě toho, že skrze své nenávistné smyšlenky dokládá základní fakta ze života Ježíše Krista (srov. Ricciotti, Život Ježíše Krista, s. 80–82), podává nedobrovolně i svědectví o účincích Kristovy vykupitelské oběti. Činí tak v souvislosti...
číst více