Využijte „chytrý telefon“ chytře

Cílem pontifikátu svatého papeže Pia X. bylo „Instaurare omnia in Christo“, obnovit vše v Kristu. To je i naším cílem, neboť jedině Boží pomoc a milost, nám dostupná díky zásluhám a oběti Pána Ježíše Krista, je schopna každému člověku i společnosti jako celku zajistit opravdovou prosperitu, štěstí, pokoj a dobro.

Proto každý, komu spása duší a časné blaho lidí leží na srdci, by se měl snažit o vzdělání sebe a svých bližních v pravém náboženství (tj. Bohem zjeveném katolickém náboženství) a užívat k tomu všechny adekvátní nástroje.

Aplikace Podcast Addict nabízí přehledný seznam nahrávek, možnost stažení pro přehrávání offline, filtrování, odliší už přehrané nahrávky ad.

Každý nástroj je tak dobrý, jak dobře se využívá. I elektronické přístroje mohou být nástrojem vzdělání a dokonce i posvěcení – nejen prostředkem pokušení, závislosti a marnění času, jak tomu bohužel často bývá.

Abychom zvýšili dostupnost některých děl z obrovské pokladnice katolické literatury, rozhodli jsme se je převést do zvukové formy. Nahrávky můžete poslouchat přímo z našich stránek, a nebo pohodlněji, z „chytrého mobilu“ prakticky kdekoliv, například v autě cestou do práce, při práci na zahradě apod.

Jak na to?

Aplikací schopných zobrazovat, stahovat a přehrávat podcasty (nahrávky), je celá řada.

Ti, kdo si zvykli užívat aplikaci Spotify a nechtějí se jí vzdát, ji mohou využít ke sledování našich podcastů, ale nedoporučujeme ji nikomu, kdo ji dosud neužíval – bude vám nabízet spoustu nekřesťanské a protikřesťanské hudební produkce.

Neužíváte-li zatím žádnou aplikaci pro stahování podcastů, pro zařízení s operačním systémem iOS lze použít například aplikaci Podcasty. Kdo má telefon s operačním systémem Android, může si nainstalovat třeba aplikaci Podcast Addict, která je (přes svůj název) jednou z nejlepších.

Na posledně jmenované aplikaci si ukážeme postup nastavení odběru podcastu pro začátečníky:

Nejprve si aplikaci stáhněte a nainstalujte.

Poté přejděte na www.ikatolici.cz a klepněte na zelené tlačítko se symbolem vysílače pod sekcí Nejnovější nahrávky, pak opět na zelené tlačítko (CONTINUE) a pak zvolte aplikaci, např. Podcast Addict (viz obr. níže). Nakonec potvrďte odběr našeho podcastu příkazem PŘIDAT

Zobrazí se seznam nahrávek (viz první obrázek článku). Nyní můžete zvolit libovolnou nahrávku a poslouchat, nebo si ji stáhnout do paměti telefonu pro pozdější poslech. Další možnosti jednotlivých nahrávek jsou popsány v obrázku:

Během přehrávání lze měnit jeho rychlost, kterou si můžete nastavit např. na 1,5× a tak ušetřit čas.

Aplikace si pamatuje „rozposlouchané“ epizody (poslední z nich se zobrazuje dole), takže přerušíte-li poslech, můžete později pokračovat, kde jste přestali.

Klepnutím na „Create home screen shortcut“ (vizte obr. vpravo) můžete přidat zástupce podcastu na plochu svého telefonu pro rychlý přístup.

Přejeme vám, ať se vám tato služba stane zdrojem poučení a prostředkem mnoha milostí!

Budeme rádi, řeknete-li o ní svým známým, aby práce a prostředky, které jsme vynaložili, přinesly co největší užitek.

Chcete-li podpořit další rozvoj tohoto apoštolátu, můžete nám zaslat příspěvek na
účet č. 1905 1991 / 2010,
var. symbol 3. Děkujeme.

Previous post První mše sv. v nové budově semináře SAJM
Next post Zasvěcení rodiny božskému Srdci Páně + litanie