P. Vincenc Janalík: Důvěrnosti!

Důvěrnosti!
Tys dar Otce nebeského,
Bys pozdvihla pozemského
Červa k nebes výsosti,
Důvěrnosti!

Důvěrnosti!
Tys lék zdravý nemocnému,
Balsám osudu raněnému,
Tys podpora slabosti,
Důvěrnosti!

Důvěrnosti!
Tys bohatství chudobnému,
Náhrada utiskanému,
Rozkoš jistá v žalosti,
Důvěrnosti!

Důvěrnosti!
Tys úleva v strasti, kříži,
Posila nesoucím tíži,
Tys útěcha v ouzkosti,
Důvěrnosti!

Důvěrnosti!
Tys rada pochybujícím,
Tys pro hřích si zoufajícím
Jiskra Boží milosti,
Důvěrnosti!

Wikizdoje

ourladyofconfidence

Madonna della Fiducia – Mater mea Fiducia mea!

Previous post Katolická mravouka
Next post Infiltrace modernismu do Církve (I.)