Katoličtí rodiče & obvyklé nástrahy

Katoličtí rodiče & obvyklé nástrahy

Přednáška o tom, jaká úskalí musí katoličtí rodiče zvládnout, aby se jejich děti staly a zůstaly dobrými katolíky. Mnoho rodičů děti správně učí, co dělat nemají, ale jen málo je učí, co dělat mají. Rozebereme tedy: jak vést děti k získání ctností, jak dětem zajistit duchovní zabezpečení a ochranu, jak vést s...
číst více
Narození Páně a pobožnost dětství Páně

Narození Páně a pobožnost dětství Páně

Jak nazývají na východě 6. leden, tak můžeme my nazvat tento den svátkem světel: Kristus, světlo světa, vyšlo v temnotách. „Jenž jsi tuto přesvatou noc září pravého světla osvítil…“ Tato slova půlnoční mše svaté vyjadřují v...
číst více
H. J. Hugo: Křesťanská rodina v boji s nepřáteli (1903)

H. J. Hugo: Křesťanská rodina v boji s nepřáteli (1903)

Přednášky o křesťanském manželství, volbě stavu, známostech a křesťanské výchově dětí. Jejich cílem je připomenutí základních pravd a povzbuzení ke ctnostem. Poučení, zda a nakolik je určité konání hříšné, hledejte především...
číst více