Katoličtí rodiče & obvyklé nástrahy

Přednáška o tom, jaká úskalí musí katoličtí rodiče zvládnout, aby se jejich děti staly a zůstaly dobrými katolíky. Mnoho rodičů děti správně učí, co dělat nemají, ale jen málo je učí, co dělat mají. Rozebereme tedy: jak vést děti k získání ctností, jak dětem zajistit duchovní zabezpečení a ochranu, jak vést společný život modlitby, jak získat milosti pro děti, jaký je správný řád v rodině, jak se bránit pokušením světa, jak uplatňovat spravedlivé tresty, jak využívat prostředků a svátostin, jež Církev poskytuje, atp.

Přednáší kněz a exorcista P. Chad Ripperger.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Další katolická literatura: ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
PRVNÍ KATECHISMUS: https://www.christianitas.cz/p/prvni-…
MODLITEBNÍ KARTIČKY: https://www.christianitas.cz/modliteb…

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Obsah: ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
00:00 Intro
00:12 Úvod
01:24 Výuka ctností a dobrých návyků
04:59 Duchovní zabezpečení modlitbou, postem, umrtvováním
06:59 Společný život modlitby
10:04 Získání milostí pro děti
11:04 Správný řád v rodině
19:04 Pokušení světa
21:08 Spravedlivé tresty
24:32 Pozor na přílišnou kritiku
25:03 Duchovní ochrana
28:20 Využití prostředků , jež Církev poskytuje
30:33 Svátostiny, jež Církev poskytuje
32:14 Modlitební skupina Auxilium Christianorum