Média šílí z upozornění na probíhající „masovou formaci“. Jak se bránit?

Vynálezce mRNA technologie (autor 9 původních patentů) a kritik očkování proti covidu Dr. Robert Malone v show Joe Rogana (zdaleka nejsledovanějším pořadu v USA, každý díl sleduje průměrně 11 milionů diváků, druhý v pořadí má 3x méně diváků) upozornil na to, že probíhá „mass formation psychosis“. Youtube (vlastněný Googlem) krátce poté záznam tohoto rozhovoru odstranil.

V příspěvku na Substacku Dr. Malone shrnul čtyři faktory potřebné pro hromadnou psychosu dle výzkumů Dr. Mattiase Desmeta (viz též poslední Komentář Eleison biskupa Williamsona):

1. Masy lidí se musí cítit osaměle a izolovaně,

2. mít pocit bezvýznamnosti a nedostatku smyslu života,

3. musí existovat vysoká míra všeobecné nespecifické úzkosti a

4. vysoká míra frustrace a agrese.

Za těchto podmínek lidé spojí svou všeobecnou obavu se specifickým objektem obav, který jim předloží masmédia. Média se zaměří nejen na určitou obavu, například covid, ale poskytnou také konkrétní strategii, jak se s ní vypořádat (lockdowny, očkování atd.). Lidé se společně začínají na této strategii podílet, aby se s touto obavou vypořádali…

Média, „ověřovatelé faktů“ a jimi oslovení „experti“ po odvysílání rozhovoru s Dr. Malonem začali šílet a tvrdit, že nic jako „mass formation psychosis“ neexistuje a je to „nevědecký výmysl“. Reuters, AP, The Independent, Forbes a další média (mnohé z nich financované Nadací Billa a Melindy Gatesových) se do Maloneho opřeli. Google při zadání výrazu „mass formation psychosis“ nejprve vydal upozornění, že toto téma je nové a že mu potrvá nějakou dobu, než mezi výsledky vyhledávání zařadí „spolehlivé zdroje“.

A hle, 12. ledna 2022 už máme na prvním místě vyhledávání článek o tom, že „mass formation psychosis“ neexistuje. Výborně, Jasánek!

Dr. Desmet, který přednáší psychoanalytickou psychoterapii na univerzitě v belgickém Gentu k tomu poznamenal:

Dr. Mattias Desmet

„Formování mas se studuje již více než 200 let, počínaje takovými učenci, jako byli Gustave Le Bon, Freud, McDougall, Canetti, Hannah Arendtová a ve 20. století psychologové jako Ash a Sheriff. …

Na Web of Science mám přes 100 publikací, z nichž velká část se zaměřuje na to, jak jsou osobnostní struktury jednotlivců ovlivňovány jejich vztahy s ostatními. …

Ve své připravované knize Psychologie totalitarismu analyzuji a popisuji způsob, jakým psychologický proces formování masy v posledních dvou stoletích sílil a nakonec vede k totalitnímu myšlení a vzniku totalitních států.“

Desmet v rozhovoru Proč tolik lidí stále baští narativ? (zhruba od 30. minuty) popisuje rozdíl mezi klasickou diktaturou a totalitním režimem. V klasické diktatuře lidé poslouchají diktátora, protože se ho bojí. V totalitním režimu jsou lidé jako by zhypnotisováni. Pokud je v diktatuře oposice umlčena, potom se diktátor zpravidla stane mírnějším, přátelštějším, aby byl oblíbenější a zachoval si moc. V totalitním režimu je tomu naopak, pokud oposice zmlkne, režim se „utrhne ze řetězu“ a snaží se zničit, co se dá. To je případ komunistického SSSR a nacistického Německa v 30. letech.

Řešení

Z toho, říká Desmet, plyne zásadní poznatek pro tuto krizi: nesmíme mlčet, protože pokud oposice zmlkne, hypnosa se ještě prohloubí a režim začne být krutější vůči svým odpůrcům. Pokud budou lidé, kteří se nenechali zmanipulovat, pozvedat svůj hlas, zhypnotisované sice nepřesvědčí, ale zabrání prohlubování brutality vůči oposici.

V procesu masové formace existují tři skupiny, říká Desmet. Pouze 30 % lidí je skutečně zhypnotisováno, podlehne manipulaci, věří režimu, mediální versi. Dalších 40 % se přikloní k zhypnotisovaným, následuje (spíše z pohodlnosti a kvůli výhodám než z přesvědčení) vládnoucí režim, jde s davem. Dohromady tedy asi 70 % populace (jakou že máme proočkovanost?). Třetí skupina, opět zhruba 25–30 % lidí se zmanipulovat nenechá a snaží se něco dělat, šířit pravdu. Tato skupina je však extrémně heterogenní, nejednotná, zahrnuje různé směry a podskupiny. Jakmile se tato skupina sjednotí a začne ovlivňovat 40 % procent „vlažných“, je vyhráno, krize končí a masová psychosa selhává.

V jiném rozhovoru Desmet říká: V první řadě musíme i nadále poskytovat pravdivé a přesné informace, a vyvracet falešná obvinění. Někteří, kteří ještě nejsou zcela zhypnotizováni, mohou být stále směrováni zpět k příčetnosti. Mluvit nahlas může pomoci omezit zvěrstva, která si totalitní režim troufá provádět, protože v totalitě brutalita roste s tím, jak klesá hlas nesouhlasu. Narativy o strachu z viru můžeme také nahradit narativy, které zdůrazňují ještě větší strach – strach z totality.

Jen tak mimochodem, čtyři podmínky pro vznik masové psychosy by nemohly být splněny, kdyby se lidé drželi Boha a pravého náboženství.

Previous post Společné zakončení Růžencového protiútoku
Next post II. Růžencový protiútok začne na Popeleční středu