Třináct Lvů na papežském trůně a Řekové: Lev I. a Lev II.

Třináct Lvů na papežském trůně a Řekové: Lev I. a Lev II.

Třináct Lvů vystřídalo se na papežském trůně během téměř jednoho a půl tisíciletí a jejich pontifikáty v průřezu zachycují takřka celý vývoj vztahu mezi latinským Římem a řeckou Konstantinopolí. Od vděčnosti za hájení pravé víry na Východě a uznávání nadvlády Lva...
číst více
Monotheletismus a učení sv. Maxima Vyznavače o Církvi

Monotheletismus a učení sv. Maxima Vyznavače o Církvi

Základy monotheletické hereze položil ve svém díle o Božím vtělení Apollinarios z Laodikeje († 390): „Kdo učí, že v Kristu jsou dva druhy rozumu, mám na mysli božský a lidský, počíná si tak, jako kdyby mohl rýt prstem písmena do kame...
číst více