?>
  • Soud

    28. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský z roku 1931.

    Bude veliký rozdíl mezi příchodem Kristovým prvním a druhým. Po druhé nepřijde jako chudé, slabé, bezmocné dítko, nýbrž jako přísný Soudce, jako Král s mocí velikou a velebností, jaká mu jako Bohu přísluší.

    Porozjímejme dnes o soudu za tím účelem, abychom se v tomto životě vynasnažili tak žíti, by i pro nás soud byl příznivým.

    Read more