Modlitba za vlast ohroženou nemravností

Modlitba za vlast ohroženou nemravností

ve dnech od 8. do 14. srpna 2022 probíhá festival Prague Pride k oslavě hříchů do nebe volajících a zasluhujících si trest Boží. Abychom usmířili Boha a Jeho Svatou Pannu a porazili nečistého Asmodea a jeho lidské následovníky, a abychom...
číst více
Sv. Kléméns Alexandrijský o pohlavní nezřízenosti řeckých bohů

Sv. Kléméns Alexandrijský o pohlavní nezřízenosti řeckých bohů

Poslechněte si o erotických dobrodružstvích těch vašich bohů, mytická vyprávění šokující nevázanosti, slyšte o jejich zraněních a poutech, o jejich chechtání, bojování, otročení, o jejich hostinách a objetích, o slzách, vášních a ...
číst více
Sodomie jako následek modloslužby

Sodomie jako následek modloslužby

 „Zaměnili totiž pravdu Boží za lež a ctili i klaněli se tvorům místo Tvůrci, jenž má býti veleben na věky. Amen. – Proto vydal je Bůh hanebným náruživostem. Vždyť jejich ženy zaměnily přirozené obcování za protipřirozené. Podob...
číst více