?>

Veršované modlitby

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Veršované modlitby 2922

[one_third last=“no“]

Ranní modlitba     

Ó Bože, celou tuto noc
zas chránila mě tvoje moc.

Buď za to ctěn a veleben
a prosím tě: i tento den
ty dobrý, svatý Otče můj,
mě hříchu, smrti ochraňuj!

Myšlenky, slova, skutky své
chci obětovat ke cti Tvé.

Maria, Máti přemilá,
přimluv se za mě u Syna,
jehož nechť chválí každý hlas,
jak nyní, tak po všechen čas.

Amen.

[/one_third][one_third last=“no“]Večerní modlitba     

Dřív, nežli ke spánku ulehnu,
k Bohu své srdce pozvednu.

Buď věčně chválen, veleben
za vše, co dals mi tento den.

A jestli v čem jsem pochybil,
prosím tě, bys mi odpustil.

Pak spokojeně mohu spát,
můj anděl bude při mně stát.

Maria, Boží Rodičko,
ó chraň mne, chraň mne, Matičko!

A Ty, můj Kriste Ježíši,
můj Bože, dobro nejvyšší,
v Tvé rány sebe ukrývám,
pak šťastně, klidně usínám.

Amen.[/one_third][one_third last=“yes“]V pokušení či nebezpečí

Maria, pomoz, přišel čas,
milostivá Matko slyš náš hlas!

V nebezpečí a strádání
přímluva Tvá nás ochrání.

Lidská kde síla bezmocná,
Tvá kyne ruka pomocná;
neoslyš proseb dítek svých,
k Tobě tak vroucně lkajících;

Matkou ukaž se laskavou,
sešli nám v nouzi pomoc svou;

Maria, pomoz, přišel čas,
milostná Matko, slyš náš hlas.

Amen.

[/one_third]Virgen de los Pobres