Biskup Faure na Filipínách

J. Ex. biskup Jean-Michel Faure navštívil Filipíny a o svatvečeru sv. Jana Křtitele, 23. června 2015, zde požehnal stavbu nového semináře, udělil některým z místních věřících svátost biřmování, jednomu seminaristovi tonzuru a dvěma podjáhnům jáhenské svěcení. Všichni přítomní klerici při této příležitosti složili či obnovili protimodernistickou přísahu.

S radostí, že dílo tradice čili předávání integrální katolické víry pokračuje, vyprošujeme biskupovi i všem zúčastněným Boží požehnání a ochranu.

[Best_Wordpress_Gallery id=”4″ gal_title=”Biskup Faure na Filipínách”]

Previous post Sv. Jan Zlatoústý o manželství
Next post Týdenní rozjímání: Neděle pátá po Sv. Duchu