Modlitba za kněze

Sacerdos-Alter-Christus-grande-2Pane Ježíši Kriste, Spasiteli světa, dobrý Pastýři náš a věčný velekněže podle řádu Melchisedechova, pro vykupitelskou lásku tvého Srdce tě prosím, neopusť stádce svého v jeho tísni, ale vzbuď v něm apoštolského ducha, jejž jsi v hojnosti kdysi vylil na apoštoly své, a dej nám pastýře podle Srdce tvého, kteří by byli hotovi po příkladě tvém docela se obětovati pro duše nesmrtelné, pro nebe stvořené, ale k žalosti tvé bídně hynoucí, protože není nikoho, kdo by je k tobě vedl. Eucharistické Srdce Ježíšovo, vzore srdce kněžškého, smiluj se nad námi!

Zdroj: P. Konrád M. Kubeš T. J.: Ve šlépějích Neposkvrněné. Vyšehrad, Praha 1947. Imprimatur Dr. Josephus Kratochvíl, vicarius capitularis.

Pane, daruj nám kněze!

Pane, daruj nám svaté kněze!

Pane, daruj nám mnoho svatých kněží!

Pane, daruj nám mnoho svatých řeholních povolání!

Sv. Pie X., oroduj za nás!

Previous post Litanie ke svatému papeži Piu X.
Next post Biblická inspirace (1959)