Umlčování arcibiskupa Lefebvra ze strany představitelů FSSPX

Dominikáni z Avrillé
Studenti dominikánů z Avrillé

Dominikáni z Avrillé na svých internetových stránkách informovali o požadavcích, které jim zaslali představitelé FSSPX.

9. června 2015 obdrželi dopis od francouzského distriktu FSSPX, kde stojí psáno:

Kněžské bratrstvo sv. Pia X. je držitelem autorských práv svého zakladatele, arcibiskupa Marcela Lefebvra. Na vašich stránkách citujete z díla arcibiskupa Lefebvra bez jakékoliv autorizace (konference v Econe z roku 1989 atd.). Proto Vás žádáme, abyste laskavě odstranili do 48 hodin od obdržení [naší zprávy] všechny citáty [abp. Lefebvra].

22. června 2015 právník dominikánů obdržel tuto zprávu od právníka Bratrstva:

Jako univerzální dědic pana Monsignora Marcela LEFEBVRA je náboženské sdružení „Kněžské bratrstvo sv. Pia X.“ vlastníkem duševního vlastnictví zesnulého, tedy také vlastníkem všech autorských práv ke zmíněnému dílu.
Z tohoto titulu se ohrazuje proti tomu, aby kdokoliv – a zejména Dominikáni z Avrillé – toto dílo užíval.

A další zprávu 2. července 2015:

Pokud se můj klient nemýlí, zjistil, že řada děl a citací arcibiskupa Marcela Lefebvra byla odstraněna z webu Dominikánů z Avrillé.
Ovšem ještě tam zůstává text z 25. dubna 2005 (sic) „De Campos à Santa Cruz“. (…)
Tento článek by měl být rovněž odstraněn z webu Dominikánů z Avrillé, A TO DO 48 HODIN OD PŘIJETÍ TÉTO OFICIÁLNÍ ZPRÁVY.

Toto jednání je očividně absurdní a nekatolické. Je to totéž, jako kdyby františkáni přes právníky požadovali na kapucínech, aby necitovali sv. Františka, nebo kdyby právník Arcibiskupství pražského požadoval na libovolném řádu, aby necitoval z díla kardinála Tomáška… Dokonce ani neomodernisté si nedovolují to, co současní představitelé FSSPX.

Úmyslem arcibiskupa Lefebvra nepochybně bylo, aby jeho dílo sloužilo k obraně katolické víry a spáse duší. Pokud se nějaká instituce snaží šíření tohoto díla omezovat, vypovídá to mnohé především o ní samé.

Zastavme se ještě blíže u textu „De Campos à Santa Cruz“, jehož odstranění právník FSSPX požaduje ve zprávě z 2. července. Nejedná se o dílo arcibiskupa Lefebvra, ale o poznámky dominikánů a jejich čtenáře k „Prohlášení čtyř katolických biskupů konsekrovaných arcibiskupem Lefebvrem 30. června 1988 k biskupské konskraci v Camposu (Brazílie)“.

Prohlášení se týká konsekrace biskupa Rangela pro věřící diecéze Campos v Brazílii, v níž působil hrdinný biskup de Castro Mayer. Po jeho smrti v roce 1991 biskup Tissier de Mallerais jakožto hlavní světitel a biskupové Williamson a de Galarreta jakožto spolusvětitelé konsekrovali P. Licínio Rangela a 27. června 1991 společně se čtvrtým biskupem FSSPX, Msgr. Fellaym, vydali prohlášení, kde vysvětlují nutnost tohoto biskupského svěcení pro zachování integrity katolické víry desetitisíců věřících. Toto svěcení schvaloval i arcibiskup Lefebvre, jak je zřejmé z těchto jeho poznámek.

Proč se současní představitelé FSSPX připomínání této biskupské konsekrace tak brání? Protože ukazuje na nekonsistenci v jejich myšlení, respektive na změnu, kterou FSSPX pod jejich vedením podstupuje od smrti arcibiskupa Lefebvra. Ta je naprosto zřejmá z porovnání zmíněného prohlášení čtyř biskupů (včetně biskupa Fellayho) z roku 1991 a prohlášení Generálního domu FSSPX (v čele s tímtéž biskupem Fellaym) z března 2015, které velmi ostře odsoudilo biskupskou konsekraci P. Faura. Kdyby byla pravda, že se FSSPX nezměnilo a že stále stojí na straně integrální katolické víry a její nekompromisní obrany, nemohlo by v roce 2015 odsuzovat v podstatě totéž, co v roce 1991 (právem) hájilo.

 

V těchto dnech přišlo z Francie i několik radostných zpráv, které jsou projevem naděje, že katolická tradice navzdory snahám vedení FSSPX o „nutné smíření“ s neomodernisty přežije:

Hnutí katolické mládeže Francie, založené dominikány z Avrillé v roce 1970 a známé věrností katolické víře, prohlásilo, že se „odmítá podílet na slepotě myslí“, která nevidí krůčky směřující k postupnému přizpůsobení FSSPX koncilní revoluci, a vydalo přehled výroků představitelů FSSPX z poslední doby kolidujících s katolickou naukou.

Další dobrou zprávou je informace o ustanovení prvního priorátu Kněžského sdružení Marcela Lefebvra, sdružujícího kněze, kteří byli pro své nekompromisní protimodernistické postoje vyloučeni z FSSPX, případně sami odešli. Zde je několik fotografií z této události:

 

Slavnostní nešpory
Slavnostní nešpory
P. Bruno OSB a P. Pivert
P. Bruno OSB a P. Pivert

photo 1 (5)

Biskup Faure, P. Pivert a P. Rioult
Biskup Faure, P. Pinaud a P. Rioult
IMG_0570
P. Pinaud vyprávěl mj. o svém osmiměsíčním domácím vězení na zámku v Jaidhofu
Previous post Týdenní rozjímání: Neděle osmá po Sv. Duchu
Next post Týdenní rozjímání: Neděle devátá po Sv. Duchu