Biřmování (2014)


Vybrané fotografie z biřmování a mše svaté sloužené Jeho Excelencí biskupem Richardem Williamsonem v Aigenu v sprnu 2014. Svátost biřmování obdržely mimo jiné i dvě děti z České republiky.

Slavnosti se zúčastnilo bezmála sto lidí z Rakouska, České republiky, Slovenska a Německa, a tak se z kapacitních důvodů konala v nové, větší kapli, jejíž výstavba ještě není dokončena.