Dr. E. Michael Jones: Erotika jako subverzivní zbraň

Dr. E. Michael Jones hovoří na přednášce v Polsku o tom, jak se protikřesťanským silám podařilo přivést ke ztrátě víry obrovské množství lidí a ovládnout křesťanskou civilizaci.

Nepřátelé Kristovi svých úspěchů nedosáhli díky rozumovým argumentům proti víře – vždyť reálně takové ani nejsou (katolická víra je nad rozumem, ale ne proti rozumu, neodporuje mu). Svého cíle dosáhli skrze podvracení mravů a přivedení lidí k neřestem – je-li někdo otrokem hříchu, brzy se sám odvrátí od dobrého Boha. Taková společnost otroků je zároveň dobře kontrolovatelná a využitelná k dalším nekalým cílům.

„Dobrý muž, i když je otrokem, je svobodný. Zkažený muž, i když je králem, je zotročen, neboť neslouží jen jedinému pánu, je na tom hůř: má tolik pánů, kolika neřestí je otrokem.“ Sv. Augustin

Děkujeme neznámým dobrodincům z „Ministerstva nepříjemné pravdy“ za české titulky.