?>

Papež František si nepřeje obrácení protestantů

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Papež František si nepřeje obrácení protestantů 2022

Zednářské (a ďábelské) snahy o nahrazení pravého (Bohem zjeveného) katolického náboženství falešným a universálním náboženstvím člověka vyšly najevo už před více než stoletím. Katolická Církev jim však v 19. a na začátku 20. století pod vedením vynikajících papežů statečně odolávala. Výrazný úspěch slavily na a po II. vatikánském koncilu, kdy se církevních úřadů ujali lidé, kteří těmto snahám nejen nebrání, ale naopak je podporují. Biskup Williamson to v nedávném rozhovoru vystihl následujícími slovy:

Arcibiskup Lefebvre … pochopil, že boj mezi liberály a antiliberály z 19. století, je přesně tentýž boj Ecônu proti Římu. Jinak řečeno, dobrých antiliberálních papežů z 19. století, například Blahoslaveného Pia IX., který bojoval proti destruktivním liberálům téhož století. Je to tentýž boj, jenže v tamtom století byli dobří hoši u moci a zlí hoši byli vyhozeni. Ve 20. století, po Druhém vatikánském koncilu, jsou ve vedení zlí hoši a dobří hoši jsou vyhozeni.

Po nástupu papeže Františka tyto snahy o zničení katolické Církve zevnitř nabraly novou dynamiku. V únoru 2014 zaslal papež charismatickým evangelikálním protestantům videoposelství, v němž mj. nazývá jejich kazatele Tonyho Palmera, laika, „mým bratrem biskupem“ a prosí protestanty o požehnání.

V červnu 2014 papež přijal delegaci evangelikálů, mezi nimiž byl i kanadský kazatel Brian Stiller. Ten po setkání s radostí oznámil: Papež František výslovně zdůraznil, že nechce, aby se evangelikálové obrátili na katolickou víru. ((http://thoughtstheological.com/an-evangelical-reflects-on-lunch-with-pope-francis/))

pope-francis-with-evangelicals

Delegace evangelikálů u papeže. Zcela vlevo „biskup“ Tony Palmer, kterému v době pořízení snímku zbýval necelý měsíc života. Manželka „biskupa“ Palmera Emiliana na snímku není.

Již zmíněný „biskup“ Tony Palmer chtěl kdysi konvertovat ke katolické Církvi, tehdejší kardinál Bergoglio mu však řekl, ať to v zájmu ekumenické „misie“ nedělá. „Potřebujeme stavitele mostů,“ dodal na vysvětlenou nynější papež. ((http://www.novusordowatch.org/wire/palmer-not-convert-buried.htm))

Tony Palmer zahynul 20. července 2014 roku při nehodě na motocyklu. Nebýt nešťastné Bergogliovy rady, mohl zemřít jako katolík v naději ve spásu. Zemřel však jako protestant, a tak už je, Bohu žel, s největší pravděpodobností spolu s ostatními heretiky a schismatiky členem ekumenického „společenství“ zavržených v pekle. Což pochopitelně nikomu nepřejeme, a proto:

Modleme se za bludaře a rozkolníky, aby je Bůh a Pán náš ze všech bludů vytrhl a k svaté matce Církvi katolické a apoštolské ráčil nazpět povolati.
Všemohoucí, věčný Bože, jenž jsi spásou všech a nechceš, aby kdo zahynul, pohleď na duše ďábelskou lstí svedené, aby srdce bloudících odložila zvrácenost bludařskou a se vzpamatovala a vrátila k jednotě tvé pravdy. Skrze Pána našeho, Ježíše Krista. Amen. 

(z velkopátečních přímluv)

Více v článku na Lumen de Lumine.

Similar articles